website templates

SERVEIS

T'expliquem alguns dels nostres serveis més destacats

Mobirise

PROJECTES

Posem la màxima dedicació al mínim detall.

Redactem projectes d'obra nova, ampliació i reforma a mida del client.
A GRN/A hem redactat tot tipus de projectes:
- projectes d'obra nova
- projectes de reforma d'interiors
- projectes de piscina
- projectes de supressió de barreres arquitectòniques
- projectes per llicències d'activitats
- projectes de rehabilitació energètica
- projectes de reparació de patologies de l'edificació

Mobirise

DIRECCIÓ D'OBRES

Supervisem l'evolució de les obres com si fossin per nosaltres.

Entre les direccions d'obra que hem realitzat:
- direcció d'obra d'habitatges unifamiliars
- direcció d'obres d'edificis terciaris
- direcció d'obra d'urbanització

Mobirise

INFORMES I CERTIFICATS

Us facilitem una documentació veraç i professional

Des de GRN/A redactem informes i certificats de tot tipus:
- cèdules d'habitabilitat
- certificats d'eficiència energètica
- informes sobre l'estat actual de l'edifici
- certificats de superficie
- informes tècnics de l'edifici
- aixecaments planimètrics i topogràfics

Mobirise
Adreça

c. mel, 4                     
cassà de la selva

Contacte

email: info@grnarquitectura.com
telefon: +34 657 251 299
whatsapp: 657 251 299